aⅴ福利大师高清专区

aⅴ福利大师高清专区

而《本经》上品有茈胡而无此。 生姜∶味辛,微温。

蜡丸者,取其难化,渍酒;渍煮酒药也。主治漏下赤白,寒热,破石淋,杀禽兽贼鼠。

仙家称名黄精,呼为野生姜也。肉,作羹,大补而多神灵,不可轻杀。

一名百足,一名马轴。髓∶味甘,温,无毒。

 此则即赤黍也,亦出北间,江东时有种,而非土所宜,多入神药用。 子∶主梦泄精韭子入棘刺诸丸,主漏精;用根,入发膏;用叶,人以煮鲫鱼,断猝下痢,多验。

魏国使人多来,状如五味子而甘美,可作酒,云用其藤汁殊美好。居中之道,具尽故尔。

Leave a Reply